Cây Chà Kính Lệ Chi

Mã sản phẩm: CCK
Kích thước: 10x 25 cm
Xuất xứ: Hàng Việt Nam.
Chiều dài cán: 1m2
Call: 0825.274.222
Call: 0827.274.222
0825.274.222
0827.274.222