Cây Chà Sàn 55cm

Mã sản phẩm: CLN 55.
Kích thước: 160  x 10  x 10cm.
Xuất xứ: Hàng Việt Nam.
Chất liệu: Nhôm.
Call: 0825.274.222
Call: 0827.274.222
0825.274.222
0827.274.222