Cây Gạt Kính Pulex 35cm và 45cm.

Mã sản phẩm: CGK
Thương hiệu: Pulex.
Chất liệu: Iinox.
Khối lượng: 500gr.

Tổng đài tư vấn sản phẩm: 0843.274.222

Call: 0825.274.222
Call: 0827.274.222
0825.274.222
0827.274.222