Búi lau công nghiệp dạng xoè

Mã sản phẩm: CLUI-B.
Kích thước: 145 x 32cm.
Xuất xứ: Hàng Việt Nam.
Chất liệu: Inox.
Call: 0825.274.222
Call: 0827.274.222
0825.274.222
0827.274.222