Cây Lau Ướt Cán Nhôm

Mã sản phẩm: CLUN.
Xuất xứ: USA.
Thương hiệu: Rubbermaid.
Kích thước: 152 cm.

 

Call: 0825.274.222
Call: 0827.274.222
0825.274.222
0827.274.222