Pad Chà Sàn Trắng 3M 16 inch

Mã sản phẩm: 3M-4100-16T
Trạng thái: Màu trắng.
Thương hiệu: 3M
Kích thước: 16 inch.
Call: 0825.274.222
Call: 0827.274.222
0825.274.222
0827.274.222