Muối NaCl Thái Lan

Mã sản phẩm: NaCl.
Trạng thái: Tinh thể màu trắng.
Xuất xứ: TRS Thái Lan.
Trọng lượng 50kg.

 

error:
Call: 0825.274.222
Call: 0827.274.222
0825.274.222
0827.274.222