Muối NaCl Thái Lan

Mã sản phẩm: NaCl
Trạng thái: Tinh thể màu trắng
Xuất xứ: TRS Thái Lan
Đóng gói Bao 50kg

 

Call: 0825.274.222
Call: 0827.274.222
0825.274.222
0827.274.222