Oxy Già Công Nghiệp

Mã sản phẩm: H2O2.
Trạng thái: Dạng lỏng.
Xuất xứ: Hàn Quốc.
Trọng lượng 35l/can.

 

 

error:
Call: 0825.274.222
Call: 0827.274.222
0825.274.222
0827.274.222