Tấm Lau Bụi 60cm

Mã sản phẩm: TLB1M
Xuất xứ: Homeinno.
Chất liệu: Cotton.
Kích thước: 45cm và 60cm.

Call: 0825.274.222
Call: 0827.274.222
0825.274.222
0827.274.222