Xô Lau Kính 2 Ngăn

Mã sản phẩm: XVSK
Kích thước: 46x37x28 cm
Chất liệu: Nhựa.
Màu sắc: Ghi.
Call: 0825.274.222
Call: 0827.274.222
0825.274.222
0827.274.222