Xô Nhựa 10L

Mã sản phẩm: XV12L.
Kích thước: 32x28x26,5 cm.
Chất liệu: Nhựa.
Màu sắc: Vàng.
Call: 0825.274.222
Call: 0827.274.222
0825.274.222
0827.274.222